Elbilar


Power_Swap_1024x256

Det delägda dotterbolaget Powerswap AB utvecklar och producerar automater för batteribyten Drive-Thru, Power Swap. En del av tekniken baseras på Fuelmatics automater.

Tack vare Power Swap tillhandahåller Drive Energy Drive-Thru även för elbilar.


rand_4pxl

Läs mer på Power Swaps hemsida.