Fordonsflotta


Bilflotta_1024x256

För företag med en egen fordonsflotta är det oerhört praktiskt med Drive-Thru. Har man dessutom ett eget tankställe finns extra fördelar. Tack vare det slutna systemet utan ångor, är det miljövänligt och har färre restriktioner för placering.

Det går snabbt för alla att fylla. Redovisningen blir detaljerad, det går även att göra en egen app med de uppgifter man vill ha.

För användare av bilpooler blir det ett mindre störande moment att tanka, eftersom det både går fortare och är bekvämare. De som tillhör bilpooler använder redan smartphones för bokning och upplåsning och är vana vid app-förfarandet.


rand_4pxl