Förändrad värld


Logos2

Utvecklingen går fortare än någonsin. De senaste få åren har det kommit helt nya tjänster. De flesta har en smartphone, med vilken de kan nå tjänsterna. Automation och robotar klarar av helt nya saker. Framförallt har internet-generationen redan anammat allt. Det är inte ens nytt längre för dem.

Lika snabbt som de har vant sig, lika snabbt kommer de att vänja sig vid automatisk tankning i Drive-Thru. Frågan är bara vem som ska hinna först med att nå dessa och ta största delen av marknaden.

rand_4pxl