Först vinner mest


Pokaler_1024x256

Det enklaste sättet att få störst del av marknaden, är att vara först. Först på sin ort, i sitt land, i sitt segment eller den första kedjan med automatisk Drive-Thru. Gemensamt för alla olika vägar är att först vinner mest. Inte bara i början. Man skaffar sig en marknadsandel som andra måste försöka ta tillbaka, vilket är svårare.


rand_4pxl