Koncept


Koncept_1024x256

Drive Energys koncept bygger på ökad service genom teknik. Utvecklingen de senaste åren har ritat om kartan för vilken service dagens och morgondagens kunder förväntar sig. Bilar klarar det mesta själva: parkerar, panikbromsar, kopplar ihop sig med förarens smartphone. Att tanka manuellt har plötsligt blivit efterblivet.

Föraren stannar i bilen och servas av en tankningsautomat. Med betalning via app så blir tankningen, betalningen och redovisningen en sömlös upplevelse.

rand_4pxl