App-betalning


Betalning via app i smartphone är vanligt idag. Det ökar servicegraden, då mängder av uppgifter redan finns lagrade från första registreringen. Några få knapptryck behövs för att starta tankningen. Sedan sköts betalning och kvitto via e-post automatiskt.

rand_4pxl