Teknik


Automatic-refuel1_1024x256

Drive-Energy är specialist på system för effektiv överföring av energi till bilar, och äger den exklusiva rätten till Drive-Thru-konceptet.

Tekniken kommer från det helägda dotterbolaget Fuelmatics och intressebolaget Power Swap, 10% ägande. De innehar och utvecklar de tekniska lösningarna för automatisk bränslefyllning, samt automatiska batteribyten. Grunden är en svensk innovation, som förfinas kontinuerligt.

Dagens automat är av fjärde generationen och kan hantera alla vätske- och gasformiga drivmedel. Se mer under Bränslen.

Power Swap utnyttjar en del av denna teknik, och vidareutvecklar ny teknik för automatiska Drive-Thru batteribyten. Se mer under Elbilar.

rand_4pxl

Läs mer på Fuelmatics hemsida